•     نرم افزاری کامل جهت آموزش و شناخت مفاهیم زبان فارسی
  •     مجموعه کاملی از تصاویر و صدا جهت شناخت، درک و بیان مفاهیم تا 6 سالگی
  •     آموزش مفاهیم طبقه بندی شده ، آزمون مفاهیم ، تربیت شنیداری ، تولید و آموزش صدا های زبان فارسی
  •     سهولت به تصویر کشیدن همه مفاهیم مورد نیاز جهت آموزش شناخت و بیان
  •     سهولت در یادگیری مفاهیم اولیه زبان فارسی به کمک تصاویر
  •     فراهم آوردن زمینه های ساده آموزشی با تصاویر ساده برای درک کودک


در نرم افزار گفتار و زبان گپ؛ آموش، شناخت، درک و بیان مفاهیم پایه ای زبان فارسی با 15 طبقه بندی آموزش داده میشود.

در این نرم افزار سعی شده است جهت چهار عامل اصلی آموزش زبان فارسی ( آموزش، شناخت، درک، بیان ) مفاهیم در قالب تصاویر قابل درک برای کودکان دچار اختلالات گفتار و زبان تعریف و استفاده گردد. سعی شده است، تمامی مواردی را که کودک تا سن شش سالگی در محیط پیرامون خود با آنها مواجه میشود و باید فرا گیرد به تصویر کشیده شود.

نرم افزار جامع گفتار و زبان گپ برای کودکان مبتلا به اختلالات تاخیر، اُفت شنوایی، سندرم های مختلف، عقب ماندگان ذهنی و کودکانی که به نوعی مراحل رشد

طبیعی گفتار و زبان آنها دچار اختلالات میگردد توصیه می شود.

در مراحل ساخت نرم افزار گپ، سعی شده تا تمامی جوانب آموزش و درمان سنتی که در کلینیک ها، مدارس و مراکز استفاده می شده به شکلی ساده و قابل فهم برای کودکان دچار اختلالات گفتار و زبان تعریف و نوشته شود.

از دیگر قابلیت های این نرم افرار سهل و کاربر پسند بودن موارد آموزشی برای همکاران گفتاردرمان است که به شکلی ساده و راحت میتوانند همگی مفاهیم مورد نیاز در درمان را بدون تلاش برای تهیه تصاویر و یا به تصویر کشیدن مفهوم، در دست داشته باشند و برای آموزش برنامه درمانی از آن استفاده کنند.

این نرم افزا تولید شرکت کاوشگران اطلاعات پویا می باشد.