آیا کودک من بیش فعال است

آیا کودک من بیش فعال است؟

راهکارهایی برای والدین و معلمان

نویسنده: مینا شهربانیان


کمبود توجه

کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان

کلیدهای پرورش کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه

نویسندگان: باری ای. مک نامارا و فرانسین جی. مک نامارا

ترجمه: فریبا مقدم


کم توجه و بیش فعال

کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان

کلیدهای آموختن درباره کودکان کم توجه و بیش فعال ADD/ADHD

نویسنده: دکتر لیندا سونا

ترجمه: ترانه بهبهانی


چگونه به کودکان بیش فعال/کم توجه کمک کنیم

چگونه به کودکان بیش فعال/کم توجه کمک کنیم؟

نویسنده: کیت ای. اسپورر

ترجمه: دکتر کتایون خوشابی


بیش فعالی و نقص در توجه

بیش فعالی و نقص در توجه در نوجوانان

راهبردهایی برای آموزش دانش آموزان مبتلا در دوره راهنمایی و دبیرستان

ترجمه: سوسن غفاری


101 بازی برای افزایش توجه

101 بازی برای افزایش توجه

نویسنده: باربارا شر

ترجمه: شهلا رفیعی


100 پرسش و پاسخ

100 پرسش و پاسخ درباره

نقص توجه/بیش فعالی بزرگسالان

نویسنده: دکترآواتی. آلبرچت

مترجمان: دکتر اسما عاقبتی - دکتر میترا حکیم شوشتری - امینه کاکایی - مریم زارعی