گفتار درمانی یک برنامه بالینی و درمانی با هدف بهبود مهارت های گفتاری و زبانی و توانایی های حرکتی دهان است. کودکانی که قادر هستند واضح تر صحبت کنند با یادگیری کلمات جدید و به کار گیری آن در جملات خود، مهارت های زبانی و مهارت گوش دادن خود را بالا می برند. اما کودکانی قادر به درست صحبت کردن نیستند ممکن است از زبان اشاره و یا از تجهیزات و برنامه های خاص کامپیوتر استفاده کنند که برای آن ها صحبت کنند. کودکانی که در مواقع صحبت کردن با چالش رو به رو می شوند با احتیاط بیشتری از چهره و یا زبان اشاره برای ارتباط استفاده می کنند.

گروهی از کودکان در درک زبان دچار چالش هستند که باعث می شود در برقراری ارتباط مؤثر با مشکل رو به رو شوند. گروهی دیگر از کودکان چالش را در مناطق دیگر از ارتباط، مانند حرکات دست، سر و صورت تجربه می کنند. در برخی موارد مشکلات رشد یک کودک ممکن است مشهود و از بدو تولد باشد و در بعضی موارد ممکن است چندین ماه طول بکشد تا درک شود که نقاط عطف رشد برآورده نشده است.

  • اختلالات گفتار و زبان
  • عقب ماندگی ذهنی
  • اختلالات فراگیر ( اتیسم )
  • انواع اختلالات صوت و تولید
  • اختلالات روانی گفتار ( لکنت )
  • اختلالات در خواندن و نوشتن و ریاضی
  • انواع آسیب های مغزی ( آفازی و فلج مغزی )
  • توانبخشی ویژه کودکان کم شنوا و کاشت حلزون

معرفی کادر گفتار درمانان کلینیک خانزاده.

زهرا خانزاده

کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

شماره نظام پزشکی : گ 635

زهرا خانزاده

مریم جلالی

کاشناس آسیب شناسی گفتار و زبان از دانشگاه علو پزشکی سمنان.

کارشناس ارشد آموزش روان شناسی کودکان دانشگاه آزاد تهران - مرکز.

شماره نظام پزشکی: -

مریم جلالی

نیلوفر جان نثار طلوع

کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان از دانشکاه علوم پزشکی اصفهان.

شماره نظام پزشکی: گ - 1997

طلوع

فاطمه خورشا

کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان از دانشگاه علوم پزشکی تهران.

شماره نظام پزشکی: گ - 1893

خورشا