روان شناسی مطالعه ذهن و رفتار است. این یک رشته دانشگاهی و یک علم کاربردی است که به دنبال درک افراد و گروه ها با ایجاد اصول کلی و تحقیق موارد خاص است. به عنوان یک " علم مرکز " با یافته های روانی ارتباط به تحقیق دیدگاه هایی از علوم اجتماعی، علوم طبیعی، پزشکی، علوم انسانی و فلسفه است. در این زمینه، یک پزشک حرفه ای و یا محقق است که به نام یک روان شناس و می توان به عنوان یک دانشمند اجتماعی، رفتاری، شناختی نام برد. که تلاش در کشف مفاهیم مانند ادراک، شناخت، توجه، احساسات، هوش، پدیدار شناسی روانی، انعطاف پذیری در خانواده و محیط های دیگر دارد.

مشاوره روان شناسی:

آدرس عاطفی اجتماعی، کار، مدرسه و سلامت جسمی و نگرانی هایی که ممکن است انسان ها در مراحل مختلف زندگی خود با آن مواجه شوند. مشاوره روان شناسی با تمرکز بر تنش زندگی معمولی و مسائل عمده تری که انسان ها به عنوان افراد خانواده و اجتماع در زندگی روزمره با آن مواجه می شوند به شناسایی آن ها پرداخته و با ارائه راهکارهایی در جهت حل مسائل مربوط به سلامت جسمی، عاطفی، ذهنی سعی در بالا بردن حس رفاه و کاهش حس پریشانی و حل بحران در مراحل زندگی دارد. آن ها همچنین تخصص ارزیابی، تشخیص و درمان علائم شدید روانی را دارند.

موضوعات مشاوره روان شناسی:

  • ذهن ناخودآگاه
  • توسعه هویت شخصی
  • نگرانی های تحصیلی
  • تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان
  • مسایل مربوط به رابطه زناشویی و خانواده
  • آموزش مهارت های ارتباطی ( در محیط کار )
  • مدیریت استرس و مقابله با حوادث منفی زندگی

معرفی کادر روان شناسان کلینیک خانزاده.

سید کاظم حسینی

کارشناس روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد مازندران

             

آقای حسینی

هاجر مرادی دوست

کارشناس علوم تربیتی دانشگاه تهران

کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد مازندران

مرادی دوست