اساس نورولوژی گفتار

اساس نورولوژی گفتار

ترجمه و تایف : جمشید پورقریب

نوای گفتار نوای گفتار
زبان پریشی

زبان پریشی ( جلد اول )

تألیف و گردآوری : فریبا یادگاری

آسیب شناسی - ارزیابی و درمان

آسیب شناسی - ارزیابی و درمان

اختلالات تشدیدی

گرد آوری : زهرا آقا رسولی

فیزیولوژی صوت

فیزیولوژی صوت

فصل اول

نویسنده : فرهاد ترابی

ارزیابی صوت

ارزیابی صوت

فصل دوم

نویسنده : فرهاد ترابی

درمان فلج صوت

درمان فلج صوت

تهیه کننده : سید مرتضی کروجی

ارزیابی و تولید فرایند واجی

ارزیابی تولید و فرایندهای واجی

ترجمه : ناهید جلیلوند

صدا درمانی

صدا درمانی برای بیماران مبتلا به سرطان حنجره

نوشته : بون و مک فارلین

ترجمه : یونس امیری شوکی

پارگی چین صوتی

پارگی چین صوتی

آسیب شناسی اختلال در صوت

آسیب شناسی اختلال در صوت

نویسنده : آقای پور قریب

تشخیص افتراقی اختلالات صوت

تشخیص افتراقی اختلالات صوت و شیوه های درمانی آن

تهیه و تدوین : نسیم رضانیا - مرمر زائر - الهام دانشخواه

صدای تر

صدای تر

نویسنده : یونس امیری شوکی

تولید

تولید

نویسنده : بهرام شاهی

مدل های اختلالی زبانی

مدل های اختلالات زبانی کودک

نویسنده : Hoff E

زبان پریشی

تعریف زبان پریشی

نویسنده : زهرا آقا رسولی

کودکان دچار زبان پریشی اکتسابی

کودکان دچار زبان پریشی اکتسابی

ترجمه : خانم کاشانی ارانی

واژه شناسی گفتار و زبان

واژه شناسی گفتار و زبان

آموزش گفتار به کودکان عقب مانده

آموزش گفتار به کودکان عقب مانده

ترجمه و تالیف : خانم صدری

آفازی

آفازی

آفازی آفازی
ناتوانایی های زبانی در بزرگسالان

ناتوانی های زبانی در بزرگسالان

( درمان آفازی )

تالیف : ویلیام برکینز

ترجمه : سید حسن خاموشی جاماسبی

نارسا خوانی

نارسا خوانی

زبان شناسی

زبان شناسی

ترجمه : دکتر رضا نیلی پور

اختلالات گفتار و زبان

اختالالات گفتار و زبان

ترجمه : یاور دهقان

رویکردهای درمان اختلالات زبان

رویکردهای درمان اختلالات زبان

ترجمه و تلخیص : نیره مهدی پور

کودکان دچار اختلال زبانی

کودکان دچار اختلالات زبانی

( از فصل اول تا فصل نهم )

ترجمه : آقای اکبری - آقای برقبانی - خانم ژندرزمی - خانم فاضل

رشد گفتار و زبان در کودک طبیعی

رشد گفتار و زبان در کودک طبیعی

( از 6 ماهگی تا 7 سالگی )

آسیب شناسی تاخیر در رشد گفتار و زبان

آسیب شناسی تاخیر در رشد گفتار و زبان

نگارش و تالیف : زهره آ - کاشانی

آسیب شناسی گفتار و زبان

آسیب شناسی گفتار و زبان

ماهیت و درمان اختلالات تولیدی

ترجمه : بهرام شاهی

لکنت

لکنت

نویسنده : شیوا جوادی پور

ارزیابی لکنت

ارزیابی لکنت

ترجمه : زهرا آقا رسولی

لکنت زبان لکنت زبان

نویسنده : آقای قربانی

روشهای لکنت درمانی

روش های لکنت درمانی

نگارش : الهه رضوی

سرو تراپی

سرو تراپی

ترجمه : بهذام شاهی

ارزیابی اختلالات رشدی

ارزیابی اختلالات رشدی

نویسنده : خانم کاشانی

اختلالات رشدی

اختلالات رشدی

نویسنده : خانم کاشانی

فلج مغزی

فلج مغزی

نویسنده : امیر شوکی

فلج مغزی ارزیابی و درمان

فلج مغزی

ارزیابی و درمان : شاخص حرکات پایه

گفتار درمانی و فلج مغزی

گفتار درمانی و فلج مغزی

در روش بوبات

ترجمه : بهرام شاپری

ارزیابی حرکتی فلج مغزی

ارزیابی حرکتی فلج مغزی

نویسنده : مرتضی فرازی

مبانی توانبخشی

مبانی توانبخشی

مولف : افسون نودهی مقدم

زیر نظر : دکتر محمدتقی جغتایی

کودک کم شنوای من کودک کم شنوای من
برقراری ارتباط با کودک ناشنوا

برقراری ارتباط با کودک ناشنوا

مترجمین : سودابه افشارپور - اکرم حاج علی اکبری

سنجش شنوایی

سنجش شنوایی

( نظری و علمی )

تالیف : سعید محمودیان

ادیومتری

ادیومتری

نویسنده : فراهانی

Dysathria and apraxia

دیس آرتری و آپراکسی

مترجم : حمید نمازی

?Is your voice tehhing onyou

?Is your voice telling onyou

How to find and use your natuarl voice

مترجم : سهیلا بلورچیان مشرقی

clinical management

Clinical Management of

sensorimator speech Disorders

the voice and voice therapy The Voice and Voice THerapy
aphasia and its therapy Aphasia and its therapy
aphasia

Aphasia and related neurogenic Language disorder

ترجمه : خانم مریم براهیمی

acquired speech and language

Acquired speech and Language disorder

ترجمه : خانم زهره باقری

dylexia , speech and language

Dylexia , speech and language

ترجمه : خانم زهره باقری

motor speech disorder

Motor speech disorder

ترجمه : خانم مریم براهیمی

stuttering and cluttering

Stuttering and cluttering

Articulation phonological Disorders Articulation phonological Disorders
aphasia and related

Aphasia and related neurogenic language disorder

ترجمه : خانم زهره باقری

language development

Language Development

ترجمه : خانم مریم براهیمی

language

Language Development

understanding voice problems

Understanding voice problems

ترجمه : خانم مریم براهیمی