چرا کودکم لکنت می کند

چرا کودکم لکنت می کند؟

پیشگیری و درمان لکنت زبان در کودکان پیش دبستانی براساس آخرین یافته ها

نویسنده: ناهید عظیمی راد (مهجتی)


راز لکنت

راز لکنت زبان

بازشناسی ماهیت لکنت زبان و درمان آن

نویسنده: کامبخش فرهمند پور


لکنت در کودکان

لکنت در کودکان

نویسندگان: مریم توفیقی محمدی - فریبا پاشنامه - جواد حسینی - رضا کشوری

ویراستار: مریم توفیق محمدی


من بعضی وقت ها لکنت می کنم

من بعضی وقت ها لکنت می کنم

راهنمای لکنت برای کودکان (کتابی برای کودکان 7 تا 12 سال)

ترجمه و بومی سازی: فاطمه اسمعیلی ایرانی - آزاده امیریان - ملیحه ذوالفقاری - مریم رفعتی - میثم شفیعی - معصومه معظم - عاطفه مؤدنی - نیلوفر السادات نوریان - مریم یاری بخت


آزمون کلمه ها و شبه کلمه ها

آزمون کلمه ها و شبه کلمه ها

ویژه افراد دارای لکنت

نویسندگان: الهام معصومی - زهره آرانی کاشانی


سخرانی موفق

سخنرانی موفق چگونه بر ترس خود از صحبت در جمع غلبه کنید. برنامه ای برای افراد دارای لکنت و گروه های حمایتی

ترجمه و گردآوری: محمد رجبی - زینب رونقی فرد - لیلا سلیمانیان - زهرا سیامی - میثم شفیعی - سعیده صفری - احسان محمد خانی - عاطفه مؤذنی


لکنت زبان در کودکان

کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان

کلیدهای برخورد با لکنت زبان در کودکان

نویسنده: پاتریشیا ام. تریبر

ترجمه: اکرم کرمی


درمان لکنت

درمان کامل لکنت

نویسنده: فیلیپ ج. روبرتس

ترجمه: دکتر جمشید پورقریب


برنامه لیدکامب

برنامه لیدکامب در مداخله زودهنگام لکنت

راهنمای درمانگر

نویسندگان: مارک انسلو - آن پاکمن - الیزابت هاریسون

مترجمین: مهدی بختیار - محمدصادق سیف پناهی - حمید کریمی


برنامه قوانین روانی

برنامه قوانین روانی

ویژه درمان کودکان دارای لکنت

ترجمه و تألیف: سیدشهاب الدین حسینی نسب - عاطف مؤذنی - ابراهیم برزگر بفروئی - میثم شفیعی


درمان کودکان دارای لکنت

درمان کودکان دارای لکنت: برنامه افزایش طول گفته

اقتباس و تدوین: میثم شفیعی - پروین فتاحیان - سیدشهاب الدین حسینی نسب - ابراهیم برزگر بفروئی


معرفی برنامه کمپردان

معرفی برنامه کمپرداون

"ویژه ی درمان بزرگسالان دارای لکنت"

نویسندگان: عاطفه مؤذنی - میثم شفیعی


درمان لکنت

درمان لکنت

نویسنده: لویدم. هولیت

مترجمین: محمدرحیم شاه بداغی - افسانه عرشی - فاطمه نادری


مقیاس سنجش لکنت در کودکان

مقیاس های سنجش لکنت در کودکان و نوجوانان

نویسندگان: ابراهیم برزگر بفروئی - یاسمن جلیلیان - سیدشهاب حسینی نسب - بیژن شفیعی - میثم شفیعی - ندا طهماسبی گرمتانی - سیدامین مدرس زاده - عاطفه مؤذنی


مقیاس های سنجش لکنت

مقیاس های سنجش لکنت در بزرگسالان

اقتباس و تدوین: بیژن شفیعی - میثم شفیعی - عاطفه مؤذنی - سیدشهاب الدین حسینی نسب - سیدامین مدرس زاده - سیما فرپور - ندا طهماسبی گرمتانی


تندگویی

تندگویی (کلاترینگ)

نویسندگان: بیژن شفیعی - امین رضائی راد