کارشناس علوم تربیتی دانشگاه تهران و کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد مازندران.

وی فعالیت خود را به صورت حرفه ای در سال 1368 با استخدام در وزارت آموزش و پرورش با سمت مشاور مدرسه آغاز کردند، در کارنامه کاری خود سابقه تألیف مقالات برگزیده در همایش های استانی و کشوری و چاپ مقالات کنگره های سوم روان شناسی را داشته. وی در پاییز 1386 به تألیف کتاب "پرورش قدرت اعتماد به نفس" پرداخته، همچنین ایشان مدرس دانشگاه پیام نور می باشد. در سال 1393 پس از قبولی در مصاحبه سازمان نظام روان شناسی موفق به دریافت پروانه اشتغال از سازمان گردیده است. حوزه فعالیت وی در زمینه مشاوره: مشاوره تحصیلی، مشاوره ازدواج اعم از قبل و بعد از ازدواج، زوج درمانی و مهارت های فرزند پروری و اجرای آزمون هوش و شخصیت می باشد. که به صورت حضوری و تلفنی صورت می گیرد.

و فعالیت خود را با کلینیک خانزاده از سال 1394 آغاز کرده و تا کنون ادامه دارد.

مشاوره حضوری مشاوره تلفنی
در این کلینیک مشاوره به صورت حضوری و تلفنی صورت می گیرد.