کلینیک خانزاده

تخصصی ترین مرکز آسیب های گفتار و زبان و مشاوره در استان گیلان

my images
فیسبوک کلینیک خانزاده   اینستاگرام کلینیک خانزاده   خروجی سایت کلینیک خانزاده   آپارات کلینیک خانزاده   یوتیوب
واحد گفتار درمانی واحد مشاوره واحد سنجش و هوش

۷۹ مطلب با موضوع «اختلالات و بیماریها» ثبت شده است

Video Fluoroscopy Anterior - Posterior View

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر روابط عمومی

Video Fluoroscopy

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر روابط عمومی

Marginal vpi SBNA Sometimes - but - Not - Always

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر روابط عمومی

Marginal vpi ABNQ Almost - But - Not - Quite

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر روابط عمومی

Three Year Old With Vpl

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر روابط عمومی

Nine Yer Old Native Chinese Speeker

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر روابط عمومی

Compensatory Misarticulations

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر روابط عمومی

Ingressive Airflow as a Compensatory Maneuver

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر روابط عمومی

Child With Pierre Robin Sequence

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر روابط عمومی

Pharyngeal Fricative

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر روابط عمومی