پرسش نامه زیر برای ارزیابی پاسخ های احساسی ( هیجانی ) و میزان تبحر شما در به کارگیری هوش هیجانی تان، طراحی شده است. هنگام پاسخگویی، گزینه ای را که به احساس شما نسبت به جواب نزدیک تر است، علامت بزنید.

 1. آیا متوجه می شویدکه چه وقت خلق و خوی شما در حال تغییر است؟
  الف: همیشه
  ب: گاهی
  ج: به ندرت
  د: هرگز
 2. آیا وقتی که حساس شده و حالت دفاعی به خود می گیرید، متوجه تغییر وضعیت خود می شوید؟
  الف: همیشه
  ب: گاهی
  ج: به ندرت
  د: هرگز
 3. آیا در هر لحظه ای که احساسات شما بر عملکردتان تأثیر می گذارد، متوجه آن هستید؟
  الف: همیشه
  ب: گاهی
  ج: به ندرت
  د: هرگز
 4. با چه سرعتی متوجه می شوید که کنترل خشم خود را از دست می دهید؟
  الف: خیلی سریع
  ب: نه خیلی سریع
  ج: به کندی
  د: بسیار کند
 5. چقدر زود متوجه می شوید که افکارتان در حال گرایش به دست افکار منفی است؟
  الف: بی درنگ
  ب: بسیار سریع
  ج: پس از مدتی
  د: معمولا بسیار سریع
 6. آیا وقتی تحت فشار هستید، می توانید آرامش خود را حفظ کنید؟
  الف: خیلی راحت
  ب: به راحتی
  ج: به سختی
  د: به هیچ وجه
 7. آیا وقتی عصبانی هستید با آن کنار می آیید؟
  الف: معمولا"
  ب: گاهی اوقات
  ج: معمولا" خیر
  د: هرگز
 8. آیا برای تخلیه عصبانیت و دالواپسی با خود صحبت می کنید؟
  الف: اغلب
  ب: گاهی
  ج: به ندرت
  د: هرگز
 9. آیا در مواجهه با عصبانیت یا تهاجم دیگران، خونسردی خود را حفظ می کنید؟
  الف: همیشه
  ب: گاهی
  ج: به ندرت
  د: هرگز
 10. توانایی تمرکز خود را هنگام اضطراب و نگرانی چگونه ارزیابی می کنید؟
  الف: بسیار عالی
  ب: به خوبی
  ج: حدودا"
  د: به هیچ وجه
 11. آیا بلافاصله پس از برخورد با یک مانع، عقب می نشینید؟
  الف: همیشه
  ب: گاهی
  ج: کمتر
  د: هرگز
 12. آیا به قول خود پایبند هستید؟
  الف: همیشه
  ب: اغلب
  ج: به ندرت
  د: هرگز
 13. آیا می توانید در وقت مناسب، خود را به عمل مکلف کنید؟
  الف: بله، همیشه
  ب: بله، گاهی
  ج: اغلب خیر
  د: خیر، هرگز
 14. وقتی روش های معمول جواب نمی دهد، تا چه اندازه برای تغییر روش های کاری خود مشتاق هستید؟
  الف: کاملا مشتاق
  ب: مشتاق
  ج: بی میل
  د: کاملا بی میل
 15. آیا می توانید سطح انرژی خود را بالا ببرید تا کارها و وظایف کسل کننده را به اتمام برسانید؟
  الف: همیشه
  ب: گاهی
  ج: به ندرت
  د: هرگز
 16. آیا همواره تلاش می کنید تا برای حل تعارض ها، راه حلی پیدا کنید؟
  الف: بله، اغلب
  ب: بله، اغلب
  ج: اغلب خیر
  د: هرگز
 17. در خصوص روش انجام امور تا چه اندازه روی دیگران نفوذ دارید؟
  الف: بسیار زیاد
  ب: مقداری
  ج: اندکی
  د: اصلا"
 18. چقدر علاقمندید تا به نمایندگی از طرف گروه، برای دیگران سخنرانی کنید؟
  الف: بسیار زیاد
  ب: اگر ترغیب شم
  ج: بی میل
  د: اصلا"
 19. آیا می توانید نسبت به احساسات دیگران همدلی نشان دهید؟
  الف: همیشه
  ب: گاهی
  ج: به ندرت
  د: هرگز
 20. دیگران تا چه اندازه به شما اعتماد و اطمینان می کنند؟
  الف: غالبا"
  ب: گهگاه
  ج: به سختی
  د: هرگز
 21. آیا این توانایی را در خود احساس می کنید که به دیگران روحیه داده و در آن ها احساس خوب ایجاد کنید؟
  الف: بله، اغلب
  ب: بله، گاهی
  ج: به ندرت
  د: هرگز
 22. وقتی می خواهید به دیگران پیشنهاد کمک بدهید، تا چه اندازه احساس راحتی می کنید؟
  الف: بسیار راحت
  ب: کاملا" راحت
  ج: بی میل
  د: کاملا" ناراحت
 23. آیا وقتی دیگران احساس عصبانیت و دلواپسی می کنند، احساس آن ها را تشخیص داده و به خوبی به آن پاسخ می دهید؟
  الف:بله، همیشه
  ب: بله، اغلب
  ج: به ندرت
  د: هرگز
 24. در بیان احساسات خود به دیگران تا چه اندازه موفق هستید؟
  الف: بسیار زیاد
  ب: تقریبا"
  ج: نه خیلی
  د: به هیچ وجه
 25. آیا در محل کار یا خانواده، در فعالیت های مربوط به مدیریت تعارض و احساسات هیجانی شرکت می کنید؟
  الف: بله، اغلب
  ب: بله، گاهی
  ج: به ندرت
  د: هرگز

منبع کتاب: آموزش هوش هیجانی به کودکان (راهنمای اولیا و مربیان)

نویسندگان: دکتر سیدحمید آتش پور - احسان کاظمی